Rafał Kupidura, prezes IF Nation Group uhonorowany przez Pracodawców RP nagrodą „Wektor Serca”